Bấp bênh mùa lũ cạn - Bài 2: Tứ bề khốn khó

Bấp bênh mùa lũ cạn - Bài 2: Tứ bề khốn khó

TP - Trong khi miền Bắc mưa bão, mấy lão nông tri điền miền Tây đúc kết: “lũ ở vùng ngoài là thiên tai, trong này không có lũ cũng là thiên tai”. Nói vậy là bởi mùa nước là mùa mưu sinh của nhiều người dân, thế nhưng năm nay, vùng đất cạn trơ. Dân sông nước “mắc cạn” nằm dài trên bờ kênh, than ngắn thở dài… không lối thoát.

Khám phá