Thuốc ngừa ung thư từ cây dại

Thuốc ngừa ung thư từ cây dại

TP - GS. TSKH Phan Tống Sơn, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội cùng các cộng sự vừa thực hiện thành công đề tài nghiên cứu Quy trình chiết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm từ cây khổ sâm Bắc bộ. Thử nghiệm trên động vật cho thấy, sản phẩm nghiên cứu có tác động dự phòng và hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư.