Người cổ đại ngừa thai như thế nào?

Người cổ đại ngừa thai như thế nào?

Phụ nữ Ai Cập cổ đại đã biết dùng phân cá sấu trộn với một loại hồ để làm màng tránh thai. Còn vua Minot ở Hy Lạp Từ năm 1200 trước CN đã biết dùng bong bóng cá để làm "áo mưa" tránh thụ thai và các bệnh đường sinh dục. Hãy nhìn lại lịch sử 4000 năm chống thụ thai của loài người để thấy rằng văn hóa tính dục không bao giờ là không cần thiết!

Khám phá