Giám đốc Sở VH-TT & DL Lạng Sơn có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở VH-TT & DL Lạng Sơn có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

TPO - Theo thông báo của kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa 16; kỳ họp đã lấy phiếu tín nhiệm của 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Kết quả, ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhất. Ngược lại, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc sở VH-TT &DL có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.