Thủ tướng: Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tướng: Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài

TP - Trước các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, hệ thống chính trị Việt Nam hoàn toàn đủ sức để thực hiện mục tiêu, chính sách, quyết tâm đảm bảo môi trường sống tuyệt đối an toàn cho công dân và nhà đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.

Khám phá