Lập “siêu” Ủy ban quản lý vốn nhà nước: Các chuyên gia cảnh báo

Lập “siêu” Ủy ban quản lý vốn nhà nước: Các chuyên gia cảnh báo

TP - Đề xuất lập siêu ủy ban quản lý vốn nhà nước được coi là một chương mở trong xóa bộ chủ quản, cởi trói cơ chế cho các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, bên cạnh đó, sẽ xuất hiện những gánh nặng mới cho DN cũng như vấn đề về quản lý vốn nhà nước, bộ máy quản lý hệ thống DN. Cách nào vẹn toàn trong việc bảo toàn vốn và phát triển DNNN hiện nay khi hầu hết các đơn vị lớn hoạt động không mấy hiệu quả.

Giới trẻ ‘cam kết’ sống có trách nhiệm với ước mơ của mình

Giới trẻ ‘cam kết’ sống có trách nhiệm với ước mơ của mình

TPO - Những điều ước dù nhỏ nhoi hay to lớn vẫn đều có thể thực hiện được, nếu ta quyết tâm và nỗ lực hết mình để thực hiện. Chiến dịch “Before I Graduate” do một nhóm bạn thực hiện nhằm mục tiêu đánh động nhận thức của giới trẻ rằng hãy sống hết mình với ước mơ chính đáng và kiến tạo tương lai cho chính mình.