Hà Nội sẽ hỗ trợ dân 'xoá sổ' 300.000 giếng khoan nông thôn?

Hà Nội sẽ hỗ trợ dân 'xoá sổ' 300.000 giếng khoan nông thôn?

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ rà soát toàn bộ giếng khoan ô nhiễm, đóng sớm hơn lộ trình với các giếng khoan nhiễm thạch tín, asen; với 300.000 giếng khoan ở khu vực ở nông thôn, thành phố sẽ đề xuất cơ chế hỗ trợ người dân đóng lại các giếng này, không để thẩm thấu ô nhiễm tới mạch nước ngầm.

Cấp nước sạch và nhà vệ sinh trường học ở nông thôn được trú trọng

Cấp nước sạch và nhà vệ sinh trường học ở nông thôn được trú trọng

Là một trong hai họat động thuộc hợp phần 1 (Cấp nước cho cộng đồng dân cư)của Chương trình Mở rộng Quy mô Vệ sinh và Nước sạch Nông thôn Dựa trên Kết quả được triển khai tại 21 tỉnh Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Cấp nước và vệ sinh cho các trường học là việc rất cần thiết và phải làm ngay để đem đến môi trường lành mạnh, đảm bảo vê sinh cho các học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Năm 2020: Thái Nguyên phấn đấu 95% nông thôn sử dụng nước sạch

Năm 2020: Thái Nguyên phấn đấu 95% nông thôn sử dụng nước sạch

Thái Nguyên là 1 trong 21 tỉnh của cả nước nhận được sự hỗ trợ của chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vốn vay Ngân hàng Thế giới. Đến nay, Thái Nguyên đã có trên 730 nghìn người dân nông thôn ở 9/9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tương ứng tỷ lệ 90,2% dân số nông thôn.

Để nông thôn không còn “khát” nước sạch

Để nông thôn không còn “khát” nước sạch

Trong những năm gần đây, cấp nước sạch nông thôn đã trở thành một tiêu chí quan trọng trong phát triển nông thôn mới. Tuy nhiên, đối với nhiều khu vực nông thôn và miền núi, việc sử dụng nước sạch vẫn còn nhiều hạn chế. Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước nông thôn dựa trên kết quả” đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các tỉnh tham gia dự án được tiếp cận rộng rãi với nước sạch.

Mở rộng thu hút các nguồn lực đầu tư

Mở rộng thu hút các nguồn lực đầu tư

TP - Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đang tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, hình thành thị trường trong cung cấp nước sạch, vận hành các công trình cấp nước theo hướng chuyên nghiệp. Riêng trong năm 2015, với sự hợp tác của Ngân hàng Thế giới, Chương trình sẽ mở rộng ra nhiều tỉnh, thành khác…

Hơn 60% hộ dân nông thôn dùng nước không đạt chuẩn

Hơn 60% hộ dân nông thôn dùng nước không đạt chuẩn

TP - Ngày 24/7, Bộ NN&PTNT cho biết, đến hết năm 2013, tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (HVS) đạt 82,5%, nhưng chỉ có 38,7% hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; tỷ lệ trường học có công trình cấp nước và nhà tiêu HVS chỉ đạt 87%.

Khám phá