DMCA.com Protection Status
Quay về để trả hận

Quay về để trả hận

Anh vừa cúp điện thoại là nghe tiếng vợ mắng chó ngoài sân: “Suốt ngày mày chỉ thích đú đởn với lũ nặc nô, có giỏi thì cút luôn theo chúng cho tao nhờ, cái nhà này có nhờ cậy gì vào mày đâu…”. Anh nghẹn đắng, vợ đang đánh chó để mắng chủ. Lúc nãy, vợ anh đã biết thằng bạn thân gọi điện rủ anh lai rai vài ly cuối tuần. Anh lầm lũi dắt xe ra, vợ anh đóng sầm cánh cổng…