Sinh viên Mầm non nhận mình như 'ôsin', 'vú em' thì khó cải thiện chất lượng

Sinh viên Mầm non nhận mình như 'ôsin', 'vú em' thì khó cải thiện chất lượng

Có những sinh viên học ngành Giáo dục mầm non khi được hỏi thì tự định vị nghề của giống như “ô sin” hoặc “vú em”. Cách nghĩ này thực sự chưa ổn, nếu đào tạo sư phạm mà chưa giúp sinh viên ý thức được vai trò của mình như một nhà giáo dục khó cải thiện chất lượng giáo dục.

Khám phá