Miễn nhiệm chức Chủ tịch Ocean Group với ông Hà Văn Thắm

Miễn nhiệm chức Chủ tịch Ocean Group với ông Hà Văn Thắm

TP - Tại đại hội cổ đông thường niên 2015 của Cty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (Mã CK: OGC) diễn ra sáng 28/7, Hội đồng quản trị doanh nghiệp này đề xuất miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị với ông Hà Văn Thắm (do vướng vòng lao lý và không tham gia nhiều cuộc họp).