Đồng chí Lê Quốc Phong tham gia BCH Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư

Đồng chí Lê Quốc Phong tham gia BCH Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ba đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.