Thu hồi tài sản tham nhũng chỉ đạt 10%

Thu hồi tài sản tham nhũng chỉ đạt 10%

TP - Sáng 4/4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Thu hồi tài sản tham nhũng, thực trạng và giải pháp”. Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo đều nhất trí việc thu hồi tài sản tham nhũng gặp nhiều khó khăn là do đặc thù của loại tội phạm này liên quan người có chức vụ, quyền hạn.

Khám phá