Tiếp tục 'truy' việc khởi tố doanh nghiệp vi phạm xây dựng

Tiếp tục 'truy' việc khởi tố doanh nghiệp vi phạm xây dựng

TPO - Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Bích Ngọc vấn đề đặt lên hàng đầu tại kỳ họp HĐND thành phố lần này sẽ tập trung vào nhóm vấn đề quản lý hè phố, vi phạm trật tự xây dựng, cũng như “truy” việc khởi tố doanh nghiệp vi phạm về xây dựng.