Đại lý phải trả gấp đôi tiền cọc nếu không giao ô tô đúng hạn dịp Tết

Đại lý phải trả gấp đôi tiền cọc nếu không giao ô tô đúng hạn dịp Tết

TPO - Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, theo quy định tại Điều 328 Bộ Luật Dân sự năm 2015, trong dịp Tết nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.