Hà Nội cho nghỉ học vì ô nhiễm không khí: Hiệu trưởng, phụ huynh nói gì?

Hà Nội cho nghỉ học vì ô nhiễm không khí: Hiệu trưởng, phụ huynh nói gì?

TPO - TP Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về các giải pháp hạn chế ô nhiễm, trong đó có nêu, trường hợp không khí ô nhiễm ở mức nguy hại (chỉ số AQI > 300) các trường mầm non, tiểu học sắp xếp lịch học phù hợp. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lo lắng đảo lộn cuộc sống nếu con nghỉ học vì tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Khám phá