Những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/11 mà học sinh, giáo viên cần biết

Những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/11 mà học sinh, giáo viên cần biết

TPO - Cho phép học sinh, giáo viên sử dụng điện thoại trong giờ học; Giảm loại hồ sơ, sổ sách đối với giáo viên hay không được phê bình học sinh trước lớp, trường là những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/11 mà học sinh, giáo viên cần biết.