Tin vắn Văn nghệ

Tin vắn Văn nghệ

TP - “Tháng bình đẳng giới” được Australia khởi động. Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick cho biết: “Australia cam kết quảng bá bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ tại Việt Nam, đặc biệt ba trọng tâm: nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong việc ra quyết định và lãnh đạo; chấm dứt bạo lực phụ nữ và trẻ em gái”.