DMCA.com Protection Status
Cuộc tấn công bằng 'bom' nước

Cuộc tấn công bằng 'bom' nước

Tôi được xếp nằm tại phòng vô tuyến điện của tàu KN-767, trên đài lái. Thò cổ ra ngoài cửa sổ mạn trái là biển xanh ngằn ngặt, bước chân khỏi cửa là khu vực làm việc của kíp lái, suốt ngày đêm ọ ẹ tiếng bộ đàm Icom sóng ngắn của các tàu trong biên đội và cả tiếng Trung Quốc xủng xẻng lẫn vào từ các tàu Hải cảnh, Hải giám, Hải tuần luôn kè kè sát bên.