Thể thao Việt Nam sa sút - Nguồn lực xã hội ở đâu?

Thể thao Việt Nam sa sút - Nguồn lực xã hội ở đâu?

Bấy lâu này, nói về quá trình xã hội hóa, tiến lên chuyên nghiệp của thể thao Việt Nam, người ta hay nhắc đến bóng đá với việc có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các CLB. Tuy nhiên, thực tế là phải đến khi Công ty VPF thành lập, đó mới là lần đầu tiên, các nguồn lực xã hội thật sự giành quyền chủ động. Trước đó, họ vẫn bị lệ thuộc vào cung cách quản lý cũ của ngành thể thao.

Khám phá