Một chương trình nhiều bộ Sách giáo khoa: Lo 'đi đêm'

Một chương trình nhiều bộ Sách giáo khoa: Lo 'đi đêm'

Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể sắp được áp dụng có chủ trương thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa (SGK). Các nhà xuất bản, nhóm tác giả có thể đăng ký viết SGK. Tuy nhiên, có ý kiến còn băn khoăn làm sao để quản lý tốt việc "đi đêm" giữa đơn vị viết sách và cơ sở giáo dục khi đưa SGK vào trường học.

Cần Thơ: Cử tri than phiền còn nhiều cán bộ sách nhiễu dân

Cần Thơ: Cử tri than phiền còn nhiều cán bộ sách nhiễu dân

TP - Ngày 7/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhiều đại biểu cho biết, theo phản ánh của cử tri, hiện còn nhiều cán bộ sách nhiễu dân tại công sở. Vấn đề đạo đức công vụ, tinh giản biên chế… cũng được các đại biểu đặt ra.