Xem San Francisco, nhớ San Francisco

Xem San Francisco, nhớ San Francisco

TP - Tôi vừa xem clip “San Francisco trở thành phố ma trong dịch” được quay từ hồi tháng 3 và đọc bài San Francisco trở thành thành phố tiêu biểu chống dịch COVID 19 hiệu quả của nước Mỹ nhờ lệnh “trú ẩn trong nhà” của nữ thị trưởng quyết đoán London Breed. Lại nhớ lần đến San Francisco 6 năm về trước. Nhiều ấn tượng. Nhiều kỷ niệm. Nhưng xin chọn lấy 3.