“Tự hào khi trúng thầu dự án xử lý rác 2.7 tỷ USD ở Mỹ”

“Tự hào khi trúng thầu dự án xử lý rác 2.7 tỷ USD ở Mỹ”

TP - Ông David Dương - Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions - CWS nói như vậy khi Hội đồng thành phố Oakland quyết định giao hợp đồng thu gom rác, tái chế và cây xanh trị giá 2.7 tỷ USD cho CWS. Tự hào hơn khi đối thủ cạnh tranh hợp đồng này bị CWS đánh bại là đại Công ty Waste Management lớn nhất Hoa Kỳ về thu gom và xử lý rác.

Khám phá