Bộ Nội vụ: Sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiết kiệm rất lớn

Bộ Nội vụ: Sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiết kiệm rất lớn

TPO - Bộ Nội vụ cho rằng, việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiết kiệm rất lớn cho ngân sách nhà nước. Việc quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp địa giới đơn vị hành chính sẽ giúp giải quyết dứt điểm những tranh chấp địa giới đơn vị hành chính hiện nay.

Khám phá