Thu hồi SIM trả trước kích hoạt sẵn: Các doanh nghiệp đã thực sự thực hiện?

Thu hồi SIM trả trước kích hoạt sẵn: Các doanh nghiệp đã thực sự thực hiện?

TPO - Tháng 10/2016, các doanh nghiệp viễn thông di động đã thống nhất ký cam kết thực hiện việc thu hồi SIM di động kích hoạt sẵn trên kênh phân phối. Tháng 1 năm 2017, các doanh nghiệp viễn thông di động đã thực hiện khóa được gần 18 triệu SIM. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế của chính cơ quan quản lý thì việc mua bán SIM kích hoạt sẵn vẫn diễn ra công khai, vậy các doanh nghiệp viễn thông di động đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình?

Khám phá