TPHCM: Độc hại trong môi trường lao động vượt ngưỡng cho phép

TPHCM: Độc hại trong môi trường lao động vượt ngưỡng cho phép

TP - Ngày 20/1, tại hội nghị tổng kết công tác vệ sinh lao động và y tế trường học năm 2015, Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (Sở Y tế TPHCM) cho biết, qua kiểm tra môi trường lao động tại 1.424 doanh nghiệp, trung tâm ghi nhận 8/9 yếu tố được kiểm tra vượt tiêu chuẩn.

Khám phá