Thứ Sáu của bạn: Song Tử mất tập trung, Bọ Cạp hi sinh vì tình

Thứ Sáu của bạn: Song Tử mất tập trung, Bọ Cạp hi sinh vì tình

Theo Mật ngữ 12 chòm sao, hôm nay Song Tử không tập trung cho lắm vào những việc đang làm nên dễ để xảy ra sai sót không đáng có trong khi Bọ Cạp tin rằng mình đã hy sinh quá nhiều để mong có được một mối quan hệ tốt đẹp thế nhưng vẫn cảm thấy mất cân bằng.

Khám phá