Dùng “thuốc sung mãn”, có thể ung thư hoặc “liệt” cả đời

Dùng “thuốc sung mãn”, có thể ung thư hoặc “liệt” cả đời

Thấy việc "yêu" có vẻ không xuôi chèo mát mái như bình thường, nhiều quý ông quý bà không đến gặp BS chuyên khoa mà theo lời mách bảo, truyền miệng, tự mua các loại nội tiết tố về tăng cường, tẩm bổ. Hậu quả là sung mãn đâu chẳng thấy, nhiều người còn "liệt" luôn chuyện phòng the, thậm chí rước thêm vô số bệnh nguy hiểm vào người.