Thị trường bất động sản: chưa đến mức phải giải cứu

Thị trường bất động sản: chưa đến mức phải giải cứu

Hiện tượng thị trường bất động sản đóng băng kể từ đầu năm đến nay đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cả giới kinh doanh cũng như những người làm chính sách. Đã có những đề xuất từ các doanh nghiệp, cũng như cơ quan quản lý nhà nước về việc cứu thị trường bất động sản (BĐS) với lo ngại về tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng tăng mạnh, ảnh hưởng đến hệ thống tín dụng.

Khám phá