DMCA.com Protection Status
Hai dự án thí điểm tại Tây Nguyên: Tiền đề để mở rộng khai thác, chế biến bauxite

Hai dự án thí điểm tại Tây Nguyên: Tiền đề để mở rộng khai thác, chế biến bauxite

TPO - Thủ tướng khẳng định, 2 dự án thí điểm khai thác bauxite và chế biến alumin Tân Rai và Nhân Cơ các dự án bauxite ở Tây Nguyên đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tây Nguyên, là tiền đề để tính tới việc mở rộng khai thác và chế biến bauxite ở Tây Nguyên khi Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.