Những dấu ấn trong hợp tác và hội nhập quốc tế

Những dấu ấn trong hợp tác và hội nhập quốc tế

TP - Trong gần 24 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam luôn chủ động, tích cực hợp tác với các tổ chức an sinh xã hội khu vực và thế giới. Đặc biệt, mới đây BHXH Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) lần thứ 35, và nhậm chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2019, nhân sự kiện này chúng tôi có cuộc trao đổi với Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh.

Bàn về chính sách an sinh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Bàn về chính sách an sinh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

TP - Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 35, dự kiến diễn ra từ ngày 18/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), do Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đăng cai tổ chức. Tại hội nghị, các đại biểu tới từ khu vực sẽ bàn về cơ hội và thách thức của các hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do dịch chuyển lao động.

Khám phá