Gian lận thi cử chỉ là vi phạm hay tham nhũng quyền lực?

Gian lận thi cử chỉ là vi phạm hay tham nhũng quyền lực?

TPO - TS Vũ Đình Ánh đặt vấn đề: Gian lận thi cử vừa qua chỉ là vi phạm hay tham nhũng quyền lực? Có bàn tay quyền lực can thiệp vào đó không? Không đơn giản mà người ta dám sửa từ 0,25 điểm lên 9 điểm được, không có bất cứ một học sinh giỏi nào có thể giải được bài toán này.

Kiểm soát quyền lực để triệt tiêu chạy chức, chạy quyền

Kiểm soát quyền lực để triệt tiêu chạy chức, chạy quyền

TP - Thảo luận tại Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng về cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền, đại biểu đề nghị cần làm rõ việc chạy: như ai chạy và chạy ai. Bên cạnh đó, khi xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, ngoài mục tiêu để không dám “chạy”, không thể “chạy”, thì cũng cần hướng đến 2 mục tiêu khác là: không cần “chạy” và không muốn “chạy”…

Tham nhũng quyền lực: Luận về con ông cháu cha

Tham nhũng quyền lực: Luận về con ông cháu cha

TP - Từ việc xử lý Nguyễn Xuân Anh đến Lê Phước Hoài Bảo…, có ý kiến cho rằng đó là dấu hiệu đầu tiên của cuộc chỉnh đốn liên quan tới các “thái tử”. Cụm từ ấy là cách nói nôm, dân dã chỉ con cháu ông to, bà lớn bỗng dưng xuất hiện trong hệ thống quyền lực. Cùng chuyên gia Nguyễn Trần Bạt, trao đổi, đối thoại về một khái niệm khá mới đó là Tham nhũng quyền lực.

Khám phá