'Tháng năm rực rỡ': Rực rỡ thế nào?

'Tháng năm rực rỡ': Rực rỡ thế nào?

TP - Ở mảng doanh thu, phim nghe đồn đã đánh dấu mốc rực rỡ: Thu về 35 tỷ đồng sau những đợt chiếu sớm và 3 ngày công chiếu đầu tiên, đang được dự đoán rập rình cạnh tranh phim 100 tỷ “Siêu sao siêu ngố”của Đức Thịnh - Thanh Thúy. Nhưng ngoài thắng lợi doanh thu, “Tháng năm rực rỡ” có thật sự rực rỡ?

Khám phá