Các lý do doanh nghiệp nên sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Biz Mastercard

Các lý do doanh nghiệp nên sử dụng thẻ tín dụng quốc tế Biz Mastercard

Ngày 01/12/2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) triển khai thử nghiệm sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế SCB Biz Mastercard dành cho Khách hàng tổ chức tại một số Đơn vị kinh doanh của SCB khu vực TP.HCM. Sau thời gian thử nghiệm, SCB sẽ chính thức triển khai thẻ tín dụng quốc tế SCB Biz Mastercard dành cho Khách hàng tổ chức trong toàn hệ thống nhằm mang đến cho Khách hàng những giải pháp quản lý tài chính thông minh và tối ưu nhất, cụ thể: