Thí nghiệm chó thở dưới nước và những ấp ủ mới cho quân sự Nga

Thí nghiệm chó thở dưới nước và những ấp ủ mới cho quân sự Nga

Khả năng thở trong môi trường chất lỏng vốn chỉ xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, cho đến khi một cơ quan nghiên cứu quân sự của Nga chứng minh chó có thể sống sót dưới nước bằng cách sử dụng công nghệ thở trong môi trường chất lỏng.

Khám phá