'Hoàng hậu' Lâm Thị Mỹ Dạ

'Hoàng hậu' Lâm Thị Mỹ Dạ

TP - Năm 2013, cùng năm bạn trong ban nhà văn nữ của hội Nhà văn Việt Nam tự tổ chức đi Cà Mau, chúng tôi dừng ở Sài Gòn chỉ có hai giờ rảnh rỗi cho ai... muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu bạn lâu không gặp, rồi muốn qua NXB mua thêm sách, muốn thăm nhà văn Bàng Bá Lân đang ốm nữa... Nhưng tôi và nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà quyết định đến thăm vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từ Huế chuyển vào Sài gòn mấy năm rồi.

Khám phá