DKSH Việt Nam thực hiện chương trình thiện nguyện xã hội

DKSH Việt Nam thực hiện chương trình thiện nguyện xã hội

DKSH Việt Nam vừa phát động chiến dịch “Step up!”, chương trình nhằm khuyến khích nhân viên tăng cường hoạt động thể chất, nhằm hình thành và xây dựng văn hóa rèn luyện sức khỏe trong Doanh nghiệp. Hơn thế nữa, thông qua chiến dịch này, DKSH mong muốn hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn hơn bằng cách: Mỗi lần người tham gia thực hiện đủ 4.000 bước trong một ngày, DKSH sẽ đóng góp một số tiền cho chương trình thiện nguyện tại cộng đồng địa phương.

Mặt trận phải làm tốt công tác giám sát, phản biện

Mặt trận phải làm tốt công tác giám sát, phản biện

TP - Sáng 4/8, tại Hà Nội, hội nghị Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Mặt trận phải làm tốt chức năng: “Lắng nghe nhân dân nói” và “nói cho nhân dân nghe”.

Tổng rà soát chính sách với người có công: Tháng 10/2014 phải xong

Tổng rà soát chính sách với người có công: Tháng 10/2014 phải xong

TP - “Cần có câu trả lời với dân” là khẳng định của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) ngày 18/3, nhân sự kiện Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với MTTQVN tiến hành tổng rà soát về chính sách cho người có công (NCC) trên phạm vi cả nước.