Chốt thời gian chính thức tổ chức Festival Huế 2020

Chốt thời gian chính thức tổ chức Festival Huế 2020

TPO - Đây là lần thứ hai, Ban tổ chức Festival Huế 2020 điều chỉnh thời gian tổ chức lễ hội văn hóa lớn này. Việc điều chỉnh là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và nhằm bảo đảm cân đối các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn do Trung ương tổ chức.