4.000 tỷ đồng chi dịch vụ công ích: Thích xin-cho, “né” đấu thầu

4.000 tỷ đồng chi dịch vụ công ích: Thích xin-cho, “né” đấu thầu

TP - Mỗi năm, Hà Nội đã dành khoảng 4.000 tỷ đồng ngân sách chi cho việc thu gom vận chuyển rác thải, duy trì công viên, cây xanh, thoát nước và xử lý nước thải đô thị. Phần lớn khoản chi này đều theo phương thức “đặt hàng” mà không qua đấu thầu, chào giá cạnh tranh…

Khám phá