DMCA.com Protection Status
Có thể thu hồi giấy phép một thành viên Rừng Toàn Cầu

Có thể thu hồi giấy phép một thành viên Rừng Toàn Cầu

TP - Không báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và việc thực hiện góp vốn của các cổ đông sáng lập, một thành viên của tập đoàn Rừng Toàn Cầu là Cty Cổ phần Phát triển bền vững Bình Minh, địa chỉ 68 Phan Đình Phùng (phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) có thể bị rút giấy phép.