Thủ khoa về quê chăn lợn có phải hoàn trả học phí?

Thủ khoa về quê chăn lợn có phải hoàn trả học phí?

Luật Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009, có điểm mới đáng chú ý là sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học, phải hoàn trả nếu không làm đúng ngành sau 2 năm tốt nghiệp.

Thủ khoa chăn lợn: Hãy đặt mũ xuống và bước ra đời

Thủ khoa chăn lợn: Hãy đặt mũ xuống và bước ra đời

Thủ khoa thất nghiệp về nhà nuôi lợn, lỗi do đâu? Tại anh tại ả, hay tại cả đôi bên? Bên cạnh việc nhìn vào những bất cập của ngành sư phạm, cơ chế quản lý của Nhà nước, các thủ khoa cũng cần nhìn nhận lại chính mình. Đặt chiếc mũ thủ khoa xuống, bước ra đời để hiểu rõ mình đang ở đâu, mình có gì và mình cần gì?

Thủ khoa nuôi lợn và câu hỏi Sư phạm đang đi về đâu?

Thủ khoa nuôi lợn và câu hỏi Sư phạm đang đi về đâu?

TPO - Thủ khoa ĐH sư phạm, lại trở về miền núi nhưng vẫn không tìm được việc làm, phải rẽ ngang sang làm chăn nuôi kiếm sống. Câu chuyện thủ khoa thất nghiệp, không làm đúng ngành, từ chối thảm đỏ năm nào cũng có. Nhưng có lẽ câu chuyện của nữ thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2016 khiến dư luận một lần nữa nổi sóng về vấn đề đào tạo trong các trường hiện nay và sư phạm thất nghiệp.