Thủ khoa nuôi lợn và câu hỏi Sư phạm đang đi về đâu?

Thủ khoa nuôi lợn và câu hỏi Sư phạm đang đi về đâu?

TPO - Thủ khoa ĐH sư phạm, lại trở về miền núi nhưng vẫn không tìm được việc làm, phải rẽ ngang sang làm chăn nuôi kiếm sống. Câu chuyện thủ khoa thất nghiệp, không làm đúng ngành, từ chối thảm đỏ năm nào cũng có. Nhưng có lẽ câu chuyện của nữ thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2016 khiến dư luận một lần nữa nổi sóng về vấn đề đào tạo trong các trường hiện nay và sư phạm thất nghiệp.