Khi doanh nghiệp chung sức

Khi doanh nghiệp chung sức

TP - ‘Không chỉ đến khi đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” được Bộ Y tế phê duyệt cuối năm 2012, với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ y tế trong việc sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam thì nhiều năm trước Merap cũng đã tiên phong hướng đến phương châm này với mục đích giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

Báo động giới trẻ Việt lạm dụng thuốc phá thai

Báo động giới trẻ Việt lạm dụng thuốc phá thai

Giới trẻ đến viện phá thai rất lớn, tỷ lệ người vị thành niên chiếm khoảng 20%. Chính sự không hiểu biết về an toàn tình dục và tâm lý e ngại của các bạn trẻ đã dẫn đến tình trạng sử dụng thuốc phá thai tràn lan, không theo chỉ định. Các bạn hiện nay đang trong tình trạng “điếc không sợ súng”. Nhiều trường hợp tự mua thuốc phá thai về dùng thì rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.

Khám phá