Ký kết hợp tác đưa mô hình tiếng Anh công nghệ về Việt Nam

Ký kết hợp tác đưa mô hình tiếng Anh công nghệ về Việt Nam

Ngày 15/5, tại Hàn Quốc, Tập đoàn Egroup (Việt Nam) đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Visang (Hàn Quốc) để đưa sản phẩm tiếng Anh công nghệ Englisheye về Việt Nam. Đây là sản phẩm đang được khoảng 2,7 triệu học sinh THPT Hàn Quốc theo học online trên nền tảng các chương trình của Visang.

Khám phá