Đảng quyết liệt chống “chạy chức, chạy quyền”

Đảng quyết liệt chống “chạy chức, chạy quyền”

TP - Việc Trung ương thống nhất ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, được các chuyên gia đánh giá là bước đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm, tiêu cực trong bổ nhiệm, góp phần làm trong sạch bộ máy và tạo cơ hội cho những người có năng lực, trí tuệ, đạo đức.

Khám phá