Tốn tiền đi học nước ngoài, không được cấp bằng: Đề nghị thu hồi 18,3 tỷ đồng

Tốn tiền đi học nước ngoài, không được cấp bằng: Đề nghị thu hồi 18,3 tỷ đồng

TP - Trong số 194 giảng viên các trường nghề Việt Nam được lựa chọn và cử sang Australia học tập, có 18 người trở về không được phía bạn cấp chứng nhận, dù ngân sách nhà nước đã chi ra hàng chục tỷ đồng. Lý do rất “lạ lùng” - do lệch khung đào tạo giữa hai nước và hợp đồng trọn gói không lường trước được.

Khám phá