Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật

TPO - Ngày 29/10, tại Hà Nội, đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) T.Ư đã có buổi làm việc với T.Ư Đoàn. Trưởng đoàn kiểm tra là bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng PBGDPL T.Ư và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chủ trì buổi làm việc.

Khám phá