DMCA.com Protection Status
 Bây giờ mới choáng

Bây giờ mới choáng

TP - Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) trao đổi thêm quanh thông tin nhiều nhà xuất bản (NXB) có nguy cơ ngừng trệ do tổng biên tập chưa có thẻ hành nghề biên tập viên (Tiền Phong ngày 10/12), cũng như các giải pháp cải thiện chất lượng hoạt động xuất bản trong thời gian tới.