DMCA.com Protection Status
Ý tưởng về Viện Trần Nhân Tông

Ý tưởng về Viện Trần Nhân Tông

TP - Nguyên Tổng biên tập VietNamNet, học giả nghiên cứu tại Trung tâm Báo chí, Chính trị và Chính sách công Shorenstein, Đại học Harvard, Nguyễn Anh Tuấn, cho biết, sáng kiến thành lập Viện Trần Nhân Tông (Trần Nhân Tông Academy ) và Giải thưởng quốc tế Trần Nhân Tông về Hòa giải và Yêu thương của anh đã nhận được sự ủng hộ của các giáo sư có uy tín tại đại học Harvard.