EVN kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương gỡ khó giải phóng mặt bằng

EVN kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương gỡ khó giải phóng mặt bằng

TPO - EVN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác đền bù GPMB cho các dự án điện, đặc biệt các công trình vướng mắc kéo dài như: vướng mắc đền bù GPMB, ĐD 220kV Kiên Bình - Phú Quốc (Kiên Giang)... trong bối cảnh dự báo giai đoạn 2021-2025, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 41,7 tỷ kWh điện và sẽ phải tăng nhập khẩu điện từ Lào

Khám phá