Tổng thống Trump ra lệnh treo cờ rủ để tang Thượng nghị sĩ McCain

Tổng thống Trump ra lệnh treo cờ rủ để tang Thượng nghị sĩ McCain

Sau những lời "chia buồn và lòng tôn trọng sâu sắc nhất" gửi tới gia đình của Thượng nghị sĩ John McCain, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 ra tuyên bố ông tôn trọng những cống hiến của cố thượng nghị sĩ với quốc gia, đồng thời ra lệnh treo cờ rủ để bày tỏ sự tôn kính với ông.

Khám phá